مقالات و پایان نامه ها

خاکبرداری-آماده سازی بستر، شفته ریزی و بتن گرم

خاکبرداری   آغاز هر کار ساختمانی با خاکبرداری شروع میشود . لذا آشنایی با انواع خاک برای افراد الزامی است. الف) خاک دستی: گاهی نخاله های ساختمانی و یا خاکهای بلا استفاده در محلی انباشته ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تخريب ساختمانها ائم از فرسوده و صدمه ديده از زلزله -دیوارچینی اطراف زمین (محصور کردن)

تخريب ساختمانها ائم از فرسوده و صدمه ديده از زلزله در شهر بم با توجه به ساختمانهاي نيمه مخروبه موجود بر اثر زلزله بحث تخريب و برداشت اوارها از جمله اقدامات اوليه مي باشد . ادامه مطلب…

By 92, ago