-تهيه قالبMOLD PREPARATION                                                                قالب ها بايد قبل از تهيه فرمولاسيون بسپارش آماده باشند. قالب بايد هم در دسترس بوده (به عبارت ديگر شيشه يا پلي پروپيلن) و هم به طور كامل با الكل قابل پاك كردن باشند (به عبارت ديگر تفلون). از آنجا كه PHEMA به پلي استايرن فولاد و لوله تايگون مي چسبد حفظ كيفيت سطوح در هنگام استفاده از اين مواد به عنوان قالب مشكل است.

-تهيه فرمولاسيونFORMULATION PREPARATION

تهيه تركيب منومر ساده است: ابتدا همه سيالات فهرست شده در جدول 1-63 را به غير از عامل شتاب دهنده ( – تترامتيل اتيلن ديامين، TEMED ) در ظرف شيشه اي به هم اضافه مي كنيم. ظرف را به مدت 3 دقيقه در حمام اولتراسونيك-  قرار مي دهيم و مراقب هستيم تا دماي حمام ثابت باقي بماند. بعد از اضافه كردن عامل شتاب دهنده، تركيب را براي 30 ثانيه به آرامي تكان داده يا مي غلطانيم. از حركت شديد و تند خودداري مي كنيم زيرا كه ممكن است سبب ورود اكسيژن به داخل تركيب شده و جنبش بسپارش را تغيير دهد. فرمولاسيون فوق را مي توان اكنون به داخل قالب تزريق كرد.

-اعمال-تزريق فرمولاسيون به قالب

DISPENSING / INJECTION FORMULATION INTO MOLDS

فرمولاسيون به دست آمده را ميتوان با يك سرنگ يك بار مصرف با سوزن درجه 18 به قالب مورد نظر كه داراي شكل و ابعاد مطلوب محصول نهايي است تزريق نمود. جلوگري از ايجاد حباب در زمان تزريق فرمولاسيون از اهميت ويژه اي برخوردار است. فرمولاسيون بايد قبل از رخ دادن تفكيك فاز (به عبارت ديگر سفيد شدگي) تزريق شود.

-بسپارش و تشكيل داربست

POLYMERIZATION AND FORMATION OF SCAFFOLD

از آنجا كه دما بر جنبش بسپارش تأثير مي گذارد حفظ دماي ثابت قالب در طول بسپارش ضروري است. زمان بسپارش در حدود 10-2 ساعت در دماي اتاق بوده و به تركيب دقيق فرمولاسيون بستگي دارد. فرمولاسيون هاي حاوي آغاز كننده ها و يا عامل هاي شبكه ساز كمتر معمولاً به زمان بيشتري براي شكل گيري قالب نياز دارد. قالب ها معمولاً در طول شب باقي مانده و يا در فري با دماي C 0 50 به مدت 3 ساعت پس از سپري شدن 10-2 ساعت نخستين از تبديل كامل و باقي ماندن كمترين ميزان منومرها قرار داده مي شود. تفكيك فاز و ژل سازي دو تغير فيزيكي هستند كه در حين بسپارش قابل مشاهده هستند. تفكيك فاز يا سفيد شدگي فرمولاسيون را مي توان با طيف سنجي در nm550 پس از 60-5 دقيقه (به عكس العمل كنتيك ها بستگي دارد) تشخيص داد. استفاده از كووت هاي پلي استايرن يك بار مصرف براي سنجش نور بهترين انتخاب است چرا كه پليمر به سطوح كوارتز مي چسبد. بعد از تفكيك فاز، تركيب در حالت سيال باقي مانده تا ذرات ژل فاز كه متناسب با كنتيك ها مي توانند از 30 ثانيه تا 1 ساعت زمان اضافي ببرند جدا شود. توجه به اين نكته مهم است كه بدانيم داربست نتيجه تفكيك فازي و سپس ژل شدگي است و اگر اين ترتيب برعكس شود به جاي داربست ژل به دست مي آيد. تغيير فاز در 75% آب در زمان وقوع ژل شدگي قبل از تفكيك فاز سبب غير قابل نفوذ شدن ژل ها در برابر سلول ها مي شود. بنابراين بهترين وضعيت حفظ تعادل 80% آب در فرمولاسيون است تا حالت نفوذ پذيري داربست در برابر سلول حفظ شود. محدوده اندازه خلل و فرج متناسب با فرمولاسيون از 2 تا 80 تغيير مي‌كند.