تخريب ساختمانها ائم از فرسوده و صدمه ديده از زلزله

در شهر بم با توجه به ساختمانهاي نيمه مخروبه موجود بر اثر زلزله بحث تخريب و برداشت اوارها از جمله اقدامات اوليه مي باشد . تخريب ساختمانهاي يك طبقه و كاه گلي كاري ساده بوده و اغلب به كمك لودر انجام مي گردد . تعداد محدودي از ساختمانهاي بتني و فلزي آسيب ديده در شهر وجود دارند كه بيش از دو طبقه دارند . تخريب اين گونه ساختمانها نيازمند توجه و دقت لازم براي ايمني لازم جهت حفظ جان كارگران ميباشد .

در سراسر ايران در حال حاضر تخريب و نوسازي ساختمانهاي فرسوده امري روزمره و بسيار پيش پا افتاده است . اغلب ساختمانهاي كنوني در ايران پس از گذشت عمر بهره برداري خود براي نوسازي ابتدا تخريب و سپس بر روي زمين پاكسازي شده آن ساختمان جديد بنا مي شود .

مبحث تخريب داراي وسعت بسيار زيادي بوده و داراي تنوع موضوع خاص خود ميباشد

تخريب سازه هاي بتني

تخريب سازه هاي فولادي / فلزي

تخريب فونداسيون هاي صنعتي

تخريب منبع هاي آ ب بتني – زميني

تخريب منبع هاي آب بتني – هوايي

تخريب كارخانجات صنعتي

تخريب بلند مرتبه ها

تخريب دودكشهاي صنعتي / آجر پزي

از جمله تخصص هاي مختلف در امر تخريب ميباشد . در ايران گروه هاي بسيار معدودي هستند كه قادر باشند تخريبهاب تخصصي را بدون حادثه و با ايمني كامل انجام دهند . متاسفانه در اين زمينه در حال حاضر اغلب گروه هاي سر گرم به كار در اين زمينه اغلب گروه هاي تجربي بوده كه فاقد توان علمي لازم در زمينه طراحي صحيح مراحل كار ميباشند . اين موضوع اغلب موجب مي گردد كه كارهاي تخريبي اغلب با صدمات جاني و خسارتهاي سنگين به پايان برسد .

در بحث تخريب سازه هاي تخصصي يكي از ويژه ترين سازه هاي موجود قطعا فونداسيونهاي صنعتي كارخانجات ميباشد .  فونداسيونهاي صنعتي علاوه بر كيفيت بالاي بتن مصرفي اغلب بصورت مدفون در خاك بوده و دسترسي و تخريب ان كاري بسيار سخت ميباشد . جانمايي خاكبرداري پيرامون فونداسيون و سپس تخريب و تخليه اين فونداسيونها كاري تخصصي و بسيار سخت مي باشد .

دیوارچینی اطراف زمین (محصور کردن)

 

1- آب پاشی بر روی آجرها یا در اصطلاح غرقاب نمودن آنها قبل از دیوارچینی موجب استحکام بیشتر دیوار میگردد . آجرهایی که سیراب شده باشند آب ملات ماسه سیمان را جذب نکرده و موجب افت کیفیت آن نمیشود.

2- در صورتی که از آجرهای باقی مانده از زلزله استفاده میکنید توجه داشته باشید که استفاده از آجرهای نیمه به یکپارچگی دیوار صدمه میزند. در یک دیوار مطمئن میبایست در هر ردیف (رج) تنها در صورت نیاز از یک نیمه برای به پایان بردن آن ردیف (رج) استفاده شود.

3- اجرای ستونهای نگهدارنده بتنی در فواصل منظم در صورتی که با رعایت اصول فنی نباشد کارایی مناسب نخواهد داشت. نکاتی که به طور حتم باید در اجرای ستونهای نگهدارنده بتنی رعایت شوند به شرح زیر می باشند:

الف- به هیچ وجه نباید از دیوار آجری نامنظم دو طرف دیوار به عنوان قالب استفاده نمود.

ب- باید قبل از اجرای دیوار ستونهای نگهدارنده بتنی اجرا شوند و دو طرف ستونهای بتنی قالب بندی شوند.

ج- برای اتصال ستون های بتنی نگهدارنده با دیوار آجری باید از میلگرد های افقی استفاده نمود. می توان در هنگام اجرای دیوار نیز زائده های منظم بتنی در دیوار ایجاد نمود.

بیاموزیم: بجای استفاده از ستون­های نگهدارنده بتنی می توان با افزایش ضخامت دیوار آجری در فواصل منظم و مناسب ( حداکثر 4 متر) پایداری دیوار را به نحو بهتری تامین نمود و یا از ستون ها نگهدارنده پیش ساخته فلزی با ددستک ها مناسب استفاده نمود.