برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تخريب ساختمانها ائم از فرسوده و صدمه ديده از زلزله -دیوارچینی اطراف زمین (محصور کردن)

تخريب ساختمانها ائم از فرسوده و صدمه ديده از زلزله در شهر بم با توجه به ساختمانهاي نيمه مخروبه موجود بر اثر زلزله بحث تخريب و برداشت اوارها از جمله اقدامات اوليه مي باشد . ادامه مطلب…